top of page

DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELİNDE TEKNOLOJİK DÖNGÜ VE ELEKTRONİK ATIKLAR

Lineer Ekonomi Nedir?

Sanayi devriminden bugüne süregelen üretim ve tüketim bazlı modellerde çarpık kentleşme, gelişen teknoloji ve üstel şekilde sürekli artan hazır tüketim kentsel atıkların ve israfının önemli miktarlarda sürekli artmasına sebep olmuştur. Ve bu doğal kaynakların hızlı tüketiminin beraberinde geri dönüşümün, kaynak sürekliliğinin ve çevre temizliğinin gözetilmemesi, iklim krizi dahi bir çok negatif olguda malesef büyük bir etken durumundadır. Bu ekonomi modeli aynı zamanda "Al-yap-harca" olarak da ifade edilebilen "Lineer Ekonomi" modeli olarak adlandırılıyor.
Döngüsel Ekonomi Modeli ve Farkı

Döngüsel ekonomi de tam olarak bu noktada mecburi ve insani bir sorumluluk olarak ortaya çıkmış bir model. Döngüsel ekonomi ham maddenin kullanımından, ürüne dönüştürülmesinden ve en sonunda bir atığa dönüşmesine kadarki süreçlerde devamlı olarak çevrenin korunmasını ve kaynak sürekliliğini gözeten bir sistem sunuyor. "Al-yap-harca" diye ifade edilen lineer modele karşın, döngüsel ekonomi "Azalt-yeniden kullan-geri dönüştür" prensiplerini uyguluyor. Ham madde kullanımının azaltılması, ürün ve bileşenlerinin ayrıştırılarak tekrar kullanıma sunulması ve hammaddelerin geri dönüştürülerek kaynak olarak tekrar üretime uygun hale getirilmesi basitçe döngüsel ekonominin süreçlerini oluşturuyor.
Döngüsel Ekonomide Teknolojik Döngü


Döngüsel ekonomide teknolojik döngü de atıkların üretimi ve geri dönüştürülerek tekrar tasarruflu bir şekilde üretime ve dolaşıma sunulmasında önemli bir faktör. Madeni hammaddeler teknolojik eşya ve araç gereç üretimi için büyük ölçüde bir kaynak anlamına geliyor. Bu noktada elektronik ve teknolojik eşyaların üretimi ve bu kaynakların ve ürünlerin döngüsel bir biçimde tekrar dolaşıma sunulması, tasarruf ve çevrecilik açısından büyük önem arz ediyor. Bilindiği üzere dünyanın madeni kaynaklarının doğal şartlarda oluşması çok uzun bir süreç ve aynı zamanda bu kaynakların çıkarılıp işlenmesi ve bunun için kullanılan teknolojik araç gereçlerin, harcadığı enerjinin ve insan gücünün faturası da büyük. Elektronik atık geri dönüştürme bilinci, döngüsel ekonomide teknolojik döngüye katkı sağlayarak hem dünya kaynaklarının daha tasarruflu işlenmesine yardım ediyor hem de atıklar dolayısıyla çevre kirliliğinin önünde durarak iklim krizine karşı da bireysel sorumluluğumuzu yerine getirmemize olanak tanıyor.

32 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

COP27

bottom of page